Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy., 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser Astrid Lindgrens författarskap och internationella räckvidd ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv. Den vänder sig till dem som arbetar med barns läsning i skolan, på bibliotek och inom barnkultur området, samt till dem med allmänt intresse för Lindgrens författarskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen