Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy.

 • 7,5 hp

Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur det har tolkats i modern litteraturvetenskaplig forskning.

Astrikd Lindgren
Astrid Lindgren, Wikimedia Commons

Den presenterar författarskapets centrala genrer och teman, samt belyser texterna i relation till deras samtida idékontext. Därtill diskuteras författarskapets plats i en barnlitterär kanon och texternas överföring till olika medier, såsom bilderbok, tecknade serier och film. Vi diskuterar också hur dessa relaterar till en barnlitterär kanon. Förutom sin litterära produktion hade Lindgren också en yrkesroll som redaktör och förläggare, något som berörs i relation till barnlitteraturens utveckling i Sverige.

 • Kursupplägg

  Vårterminen 2020 ges kursen på kvällstid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt