Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Textkritik, Litteraturvetenskap, AN 7,5 hp.

Kursen innefattar en orientering om teori och praktik vid vetenskaplig edering av svensk skönlitteratur från olika tidsperioder, men ger även en utblick över den internationella textkritiska debatten i ett historiskt perspektiv.

I kursen ingår en självständig skriftlig uppgift som behandlar ett textkritiskt problem.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras muntligt eller skriftligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns i kursplanen, i högerspalten på sidan i desktopläge, längre ner på sidan i mobilläge.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen