Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att läsa och tolka litteraturens klassiker A

Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka några centrala verk i den västerländska litteraturens historia ur olika genrer och tider före 1350.

Det görs genom historiserande och kontextualiserande perspektiv, där kultur- och religionsmöten spelar en viktig roll, samt utifrån aktuella litteraturteoretiska och ideologikritiska utgångspunkter. Vägledande tankemodeller för litteraturhistorieskrivning och historietolkning behandlas. Viktiga teman är kärlek, våld, offer, dygd och skönhet. Några av de begrepp som undersöks är mimesis, kanon, allegori, estetik och harmoni.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid ett introduktionstillfälle samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike/litteraturvetenskap. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Våren 2022

  Anna Albrektson, professor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (211 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition