Att läsa och tolka litteraturens klassiker A, 7,5 hp

Om kursen

Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka några centrala verk i den västerländska litteraturens historia ur olika genrer och tider före 1350. Det görs genom historiserande och kontextualiserande perspektiv, där kultur- och religionsmöten spelar en viktig roll, samt utifrån aktuella litteraturteoretiska och ideologikritiska utgångspunkter. Vägledande tankemodeller för litteraturhistorieskrivning och historietolkning behandlas. Viktiga teman är kärlek, våld, offer, dygd och skönhet. Några av de begrepp som undersöks är mimesis, kanon, allegori, estetik och harmoni.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen