Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterära utopier och dystopier för barn och ungdom

 • 7,5 hp

Kursen syftar till att ge en översiktlig bild av den utopiska och dystopiska traditionen inom barn- och ungdomslitteraturen från 1700-talet och framåt, med särskilt fokus på det sena 1900-talets och 2000-talets ungdomslitterära dystopier.

Genom analyser av litterära texter diskuteras genredrag och definitioner liksom centrala frågeställningar om samhällsskick, kön- och familjestrukturer, natur och teknologisk utveckling.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett introduktionstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/ike/litteraturvetenskap Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@littvet.su.se