Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Litterära utopier och dystopier för barn och ungdom

Kursen syftar till att ge en översiktlig bild av den utopiska och dystopiska traditionen inom barn- och ungdomslitteraturen från 1700-talet och framåt, med särskilt fokus på det sena 1900-talets och 2000-talets ungdomslitterära dystopier.

Den diskuterar olika genredrag och -definitioner, samt huruvida utopier och
dystopier utformas på olika vis i barn- och vuxenlitteraturen. Genom analys av litterära texter belyses även inom genrerna centrala frågeställningar om samhällsskick, kön- och familjestrukturer, natur och teknologisk utveckling ur ett historiskt perspektiv.

Det här är en självstudiekurs utan undervisning. 

Du måste vara antagen vid masterprogrammet i litteraturvetenskap för att kunna läsa kursen.

För att läsa kursen, kontakta studievägledaren i litteraturvetenskap.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Maria Andersson, universitetslektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen