Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Narrativ teori i komparativ kontext

Litteraturvetenskaplig kurs som behandlar modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentration på nyckelbegrepp som intrig, berättare, perspektiv, karaktärisering och fiktion.

Dessa begrepp fördjupas och problematiseras med hjälp av litterära texter från olika kulturella, nationella och språkliga sammanhang. Detta komparativa anslag synliggör litterära texters generella villkor samtidigt som det möjliggör kritiska perspektiv på relationen mellan litterärt berättande och dess varierande kontexter. Kursen utvecklar den studerandes teoretiska medvetenhet och förmåga att analysera texter på ett självständigt och kritiskt vis.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Frida Beckman

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition