Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och samhälle

I kursen Miljö och samhälle studeras samhällets påverkan på och samverkan med miljön.

Dead fish ACES

I kursen ingår människans utnyttjande av jordens naturresurser, hållbar utveckling, grön ekonomi, politiska styrmedel, inklusive miljölagstiftning, och tekniska lösningar på miljöproblem i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och seminarier.

  Obligatoriskt är deltagande i studiebesök, seminarier och grupparbeten.

  Examination

  Kursen examineras med salstentor, grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

  Examinator

  Frida Edberg

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi