Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljö och samhälle

I kursen Miljö och samhälle studeras samhällets påverkan på och samverkan med miljön.

Dead fish ACES

I kursen ingår människans utnyttjande av jordens naturresurser, hållbar utveckling, grön ekonomi, politiska styrmedel, inklusive miljölagstiftning, och tekniska lösningar på miljöproblem i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och seminarier.

  Obligatoriskt är deltagande i studiebesök, seminarier och grupparbeten.

   

  Examination

  Kursen examineras med salstentor, grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi