Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och samhälle

I kursen Miljö och samhälle studeras samhällets påverkan på och samverkan med miljön.

Dead fish ACES

Kursperiod VT22: tisdag 22/3 - fredag 29/4 2022

I kursen ingår människans utnyttjande av jordens naturresurser, hållbar utveckling, grön ekonomi, politiska styrmedel, inklusive miljölagstiftning, och tekniska lösningar på miljöproblem i ett nationellt och internationellt perspektiv.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och seminarier.

  Obligatoriskt är deltagande i studiebesök, seminarier och grupparbeten.

   

  Examination

  Kursen examineras med salstentor, grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

   

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: tisdag 22/3 - fredag 29/4 2022

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi