Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskaplig metodik

Denna kurs ger insyn i och erfarenhet av metoder som används i miljövetenskapliga studier.

Labfönster med utsikt över skärgård
Fotograf: Johan Gustafsson

Kursperiod VT22: Måndag 2/5 - fredag 3/6 2022

För att få svar på vad som händer i vår miljö och varför behövs fältarbeten och försök. Från dessa får man data som bearbetas med statistiska metoder och sammanställs i rapportform. Om detta får du lära dig i den här kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen börjar med teoretisk bakgrund om statistik, försöksplanering och rapportskrivning. Den största delen av kursen ägnas sedan åt ett grupprojekt där alla delar, från försöksplanering via provtagning i fält och bearbetning av data till sammanställandet av en färdig rapport ingår. Fältarbetet utförs vid en av Stockholms universitets fältstationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar samt en exkursion i fält.
  Obligatoriskt på kursen är deltagande i exkursionen.
   

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom inlämningsuppgifter, en grupprapport och muntlig presentation. Kursen examineras på 3-gradig betygsskala.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

   

   

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: Måndag 2/5 - fredag 3/6 2022

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi