Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövetenskaplig metodik

Denna kurs ger insyn i och erfarenhet av metoder och redskap som används i miljövetenskapliga studier.

Labfönster med utsikt över skärgård
Fotograf: Johan Gustafsson

För att se och förstå vad som händer i vår miljö behövs både experiment och undersökningar i fält. Detta ger data som sedan behöver bearbetas och visualiseras med grafiska och statistiska metoder och sedan sammanställs i rapportform. I denna kurs får du lära dig teorin bakom, praktisera den på övningar och ett eget projekt med alla moment.

 • Kursupplägg

  Kursen börjar med teoretisk bakgrund om statistik, försöksplanering och rapportskrivning. En stor del av kursen ägnas sedan åt ett grupprojekt där alla delar, från försöksplanering via provtagning i fält och bearbetning av data till sammanställandet av en färdig rapport ingår. Fältarbetet utförs vid en av Stockholms universitets fältstationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, datorövningar samt en exkursion i fält.
  Obligatoriskt på kursen är deltagande i exkursionen.
   

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom inlämningsuppgifter, grupprapport och muntlig presentation. Kursen examineras på 3-gradig betygsskala.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, enheten för biogeokemi

  Kursansvarig

  Malte Posselt, Malte.Posselt@aces.su.se 

  Institutionen för miljövetenskap, enheten för föroreningskemi