Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp, teorier och modelleringskoncept som används för att dels undersöka hur olika typer av miljöföroreningar beter sig i miljön, dels beskriva förändringar i populationers dynamik vid exponering för miljöföroreningar. Kursen består av datavisualisering, begrepp och grundläggande teori samt enklare modelleringsverktyg som kan tillämpas på olika typer av miljöproblem inom exempelvis biogeokemi, atmosfärsvetenskap miljökemi eller ekotoxikologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen