Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar

Under kursen kommer du att lära dig grunderna i modellering. Kursen består av datavisualisering, begrepp och grundläggande teori samt enklare modelleringsverktyg som kan tillämpas på olika typer av miljöproblem inom skilda fält exempelvis klimatförändringar, miljökemi eller ekotoxikologi.

Kursperiod VT22: måndag 17/1 - onsdag 16/2 2022 (felaktig studieperiod i högerspalten)

 

Teorin kombineras med praktiska exempel i datorsalen i form av tre olika fallstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i föreläsningar, datorlaborationer och hemmauppgifter, därefter en tenta för hela kursen.

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och datorövningar.

  Lärandemål

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  •  förstå enkla modellers bakomliggande teori, användbarhet och osäkerhet i miljövetenskapligt arbete
  •  använda enkla modeller för att förutsäga olika typer av miljöföroreningars spridning och transport
  •  använda enkla modeller för att förutsäga ekosystemdynamiska förändringar

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och övningsuppgifter. Deltagande i övningar och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: måndag 17/1 - onsdag 16/2 2022

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Chapter 3 in Jo Smith & Pete Smith, Environmental Modelling An Introduction, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2007, 192pp., ISBN 9780199272068.

  Chapter 2 in Ronald A. Hites and Jonathan D. Raff, Elements of Environmental Chemistry, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2012.

  Chapter 3 in Hugues Goosse, Climate System Dynamics and Modelling, Cambridge University Press, 2015.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

   

  Kursansvarig

  Daniel Schlesinger, Daniel.Schlesinger@aces.su.se,
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap