Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar

Under kursen kommer du att lära dig grunderna i modellering. Kursen består av datavisualisering, begrepp och grundläggande teori samt enklare modelleringsverktyg som kan tillämpas på olika typer av miljöproblem inom skilda fält exempelvis klimatförändringar, miljökemi eller ekotoxikologi.

Teorin kombineras med praktiska exempel i form av tre olika fallstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre block:

  Block 1 - Explorativ dataanalys (EDA) och statistisk modellering
  Block 2 - Introduktion till dynamiska system och processmodellering
  Block 3 - Introduktion till klimatmodeller

   

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och datorövningar.

  Kursen ges på engelska

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du:

  •  förstå enkla modellers bakomliggande teori, användbarhet och osäkerhet i miljövetenskapligt arbete
  •  kunna använda enkla modeller för att förutsäga olika typer av miljöföroreningars spridning och transport
  •  kunna använda enkla modeller för att förutsäga ekosystemdynamiska förändringar

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom hemuppgifteruppgifter och en skriftlig tentatamen i slutet av kursen.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Chapter 3 in Jo Smith & Pete Smith, Environmental Modelling An Introduction, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 2007, 192pp., ISBN 9780199272068.

  Chapter 2 in Ronald A. Hites and Jonathan D. Raff, Elements of Environmental Chemistry, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd, 2012.

  Chapter 3 in Hugues Goosse, Climate System Dynamics and Modelling, Cambridge University Press, 2015.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

   

  Kursansvarig

  Ilona Riipinen, Ilona.Riipinen@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap