Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljö och hälsa

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter). Registreringen öppnar 5 augusti för alla kurser, men kontrollera sista registreringsdag för varje kurs i Ladok för studenter. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (Aktivera ditt universitetskonto).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På den här kursen kommer du att få lära dig grunder i hur samhället hanterar miljö- och hälsorelaterade problem. Genomgående står ett vetenskapligt arbetssätt som bas för att bedöma problemställningar. Utöver detta är vårt syfte att ge grundläggande kunskaper i ämnet samt verktyg och angreppssätt för att hantera olika typer av problem. Vi arbetar med fallbeskrivningar och har många gruppdiskussioner samt även rollspel under kursens gång för att ge dig möjlighet att aktivt öva på dessa färdigheter. Några exempel på problem vi tar upp kan vara bedömning av vattenkvalitet trots bristande dataunderlag, riskbedömning av förorenad mark eller påverkan på människors hälsa orsakad av försämrad luftkvalitet.

I många fall kan det handla om att bedöma vilken risk som människor eller miljö kan vara utsatta för. På kursen tar vi därför upp begreppet risk, vad det är, och hur samhället använder det för att till exempel bedöma risk orsakad av kemikalier.

För att ge en tydlig koppling till arbetslivet har vi tidigt på kursen föreläsningar av miljö och hälsoskyddsinspektörer från kommuner i Stockholms län, samt en dag med studiebesök på Stockholm Stad. Vi har också föreläsningar från nationella myndigheter och från privat sektor.

Biltvätt
 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:


  1. Teori 1 (6,5 hp) behandlar vatten samt kemikalier och dess påverkan på miljö och hälsa
  2. Teori 2 (4 hp) behandlar luft, klimat och hälsa
  3. Projekt (3 hp( behandlar syntes av de teoretiska kunskaperna
  4. Praktiska tillämpningar (1,5 hp) behandlar praktiska tillämpningar av det teoretiska innehållet i kursen

   

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök.

  De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förklara och exemplifiera hur samhället påverkar hantering av miljöproblem (del 1),
  • redogöra för faktorer som påverkar tillgången på vatten (del 1),
  • förklara hur processer i miljön kan påverka spridning och omvandling av föroreningar (del 1),
  • redogöra för och tillämpa metoder för riskbedömning av kemikalier (del 1),
  • redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet (del 2),
  • förklara och exemplifiera människans påverkan på jordens klimat samt dess effekter på miljön (del 2),
  • syntetisera fakta och dra slutsatser (del 3),
  • redogöra för hur kursens teoretiska innehåll tillämpas i praktiken (del 4).

  Examination

  Kursen examineras med en salstenta, en gruppuppgift och deltagande i obligatorisk undervisning. Gruppuppgiften examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

   

   

  Examinator

  Anna Sobek

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart, och kan köpas från nätbokhandlar.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Information om antagning och datum för antagningsperioder finns på antagning.se.

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

   

 • Kontakt

   

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se,  08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Anna Sobek, Anna.Sobek@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi