Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och hälsa

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter). Registreringen öppnar 8 augusti för alla kurser, men kontrollera sista registreringsdag för varje kurs i Ladok för studenter. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (Aktivera ditt universitetskonto).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.

Delmoment i kursen:

 • vattnets väg i naturen
 • bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön
 • metoder för riskbedömning
 • luftkvalitet inomhus och utomhus
 • luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan
 • klimat och samhälle
 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:


  1. Teori 1 (6,5 hp) behandlar vatten samt kemikalier och dess påverkan på miljö och hälsa
  2. Teori 2 (4 hp) behandlar luft, klimat och hälsa
  3. Projekt (3 hp( behandlar syntes av de teoretiska kunskaperna
  4. Praktiska tillämpningar (1,5 hp) behandlar praktiska tillämpningar av det teoretiska innehållet i kursen

   

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök.

  De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förklara och exemplifiera hur samhället påverkar hantering av miljöproblem (del 1),
  • redogöra för faktorer som påverkar tillgången på vatten (del 1),
  • förklara hur processer i miljön kan påverka spridning och omvandling av föroreningar (del 1),
  • redogöra för och tillämpa metoder för riskbedömning av kemikalier (del 1),
  • redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet (del 2),
  • förklara och exemplifiera människans påverkan på jordens klimat samt dess effekter på miljön (del 2),
  • syntetisera fakta och dra slutsatser (del 3),
  • redogöra för hur kursens teoretiska innehåll tillämpas i praktiken (del 4).

  Examination

  Kursen examineras med en salstenta, en gruppuppgift och deltagande i obligatorisk undervisning. Gruppuppgiften examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

   

  Examinator

  Anna Sobek

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart, och kan köpas från nätbokhandlar.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Den 15 april var sista anmälningsdag inför höstterminen 2021. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 16 juli.

   

 • Kontakt

   

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se,  08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Anna Sobek, Anna.Sobek@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi