Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljö och hälsa

 • 15 hp

Den här kursen beskriver miljö- och hälsoskyddsproblem och hur dessa problem kan förstås, och bedömas. Ett exempel är kemikalier. Kursen ger dig kunskap om vad som gör en viss kemikalie farlig för människa och miljö och hur du som handläggare, konsult eller inspektör kan bedöma dess risk.

Vi lägger stor vikt vid att förmedla ett vetenskapligt arbetssätt och under kursens gång får du chans att tillämpa och träna på det i hantering av olika typer av miljö och hälsoskyddsproblem.

Delmoment i kursen:

 • vattnets väg i naturen
 • bedömning av kemiska miljöföroreningars egenskaper, spridning och omvandling i miljön
 • metoder för riskbedömning
 • luftkvalitet inomhus och utomhus
 • luftföroreningarnas uppkomst och spridning i miljön samt inverkan på ekosystem, klimat och människan
 • klimat och samhälle
 • Kursupplägg


  Om situationen så kräver, kommer undervisningen att ges på distans.

  Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

   

  Kursen består av följande delar:

  1. Teori 10,5 hp

  2. Projekt  3 hp

  3. Praktiska tillämpningar  1,5 hp

   

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, diskussionsmoment och övningar, samt en större gruppuppgift med efterföljande presentation i slutet av kursen. Kursen har också ett par studiebesök.

  De obligatoriska delarna är övningar, studiebesök och deltagande i gruppuppgift.

   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förklara föroreningars uppkomst, omvandling och spridning i mark, vatten, luft och biota samt förklara föroreningarnas inverkan på organismen, ekosystem, och klimat
  • tillämpa metoder for riskbedömning baserat på föroreningars egenskaper, spridning och effekter
  • redogöra för miljömedicinska, toxikologiska och epidemiologiska aspekter inom hälsoskyddsområdet
  • beskriva och analysera vattnets väg i naturen
  • redogöra för hälsoskyddsproblem relaterade till luftkvalitet
  • förklara och exemplifiera klimatförändringars potentiella effekter på miljö och hälsa

  Examination

  Kursen examineras med en salstenta, en gruppuppgift och deltagande i obligatorisk undervisning. Gruppuppgiften examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

  Examinator

  Anna Sobek

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Preliminärt schema höstterminen 2020

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Principles of Environmental Engineering & Science, Mackenzie L. Davis and Susan J. Masten. 3e upplagan. Boken finns att låna vid kursstart, och kan köpas från nätbokhandlar.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020

 • Kontakt

   

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se,  08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Anna Sobek, Anna.Sobek@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för miljöföroreningars kemi