Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med fokus på den kommunala miljöförvaltningen. Här ingår bland annat en genomgång av offentligrättsliga grundprinciper.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Coronavirusinformation  

På grund av rådande pandemiläge kommer undervisningen vid Institutionen för miljövetenskap att ges online under vårterminen 2021.
Här är den senaste, kontinuerligt uppdaterade informationen om det nya coronaviruset och pandemin: Information om covid-19

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter) senast en dag före kursstart. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (läs mer här).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursperiod VT21: måndag 18/1 - måndag 22/3 2021 (felaktig studieperiod i högerspalten)

 

Du får lära dig grunderna i ärendehandläggning, omprövning och överklagande samt offentlighet och sekretess. Dessutom kommer du att studera miljölagstiftning med särskilt fokus läggs på miljöbalken, dess mål, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler.

Du kommer dessutom att lära dig strategier för kommunikation och informationsspridning.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad tre delar som är kopplade till varandra. Du får exempelvis använda det du lär dig om kommunikation under kursens övriga delar.

  Delkurser

  • Del 1, Miljölagstiftning och fysisk planering (Environmental Legislation and Physical Planning) 9 hp
  • Del 2, Förvaltningsrätt och kommunal förvaltning (Administrative Law and Municipal Administration) 3 hp
  • Del 3, Miljö- och yrkesetik samt kommunikation (Environmental and Occupational Ethics and Communication) 3 hp

  Undervisning

  Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar och seminarier.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • tillämpa gällande nationell lagstiftning och regelverk men även EU-rätt och internationell rätt inom miljö och hälsoskyddsområdet samt handlägga ärenden inom dessa områden (del 1 och del 2)
  • redogöra för fysisk planering på kommunal nivå samt förklara och värdera översiktsplanering och frågor kring hållbar samhällsplanering (del 1 och del 2)
  • värdera och diskutera etiska och rättssäkerhetsmässiga aspekter på myndighetsutövning och den egnagöra en enkel livscykelanalys av en produkt eller process och uppskatta dess miljöpåverkan yrkesrollen (del 1 och del 3)
  • redogöra för olika filosofiska idéer om hur människan bör förhålla sig gentemot miljön, ekosystem samt i sin yrkesroll (del 3)
  • kommunicera underlag och naturvetenskapliga, juridiska, samhälleliga beslut till avnämare på ett för lekmän begripligt och vetenskapligt korrekt sätt (del 3).

  Examination

  Kursen examineras med en skriftlig tentamen, muntligt prov samt inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen börjar måndagen den 18 januari 2021 och slutar måndagen den 22 mars 2021.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Von Essen, (2018). Arbete i offentlig förvaltning.
  Ebbesson (2015). Miljörätt.
  Torpman (2017). Miljöetik. Från problem till lösning.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Axel Mie,  axel.mie@aces.su.se