Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation, 15 hp

Om kursen

Kursens ger grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt, miljörätt, fysisk planering samt miljöetik och kommunikation. Särskilt miljöbalken och dess förordningar och plan- och bygglagen behandlas men också EU-rätten samt förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen