Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Atmosfärens fysik och kemi

Kursperiod VT22: torsdag 17/2 - måndag 21/3 2022

Kursen ges på engelska. Klicka på jordgloben uppe till höger och läs om kursen på engelska.

 • Kursupplägg

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga rapporter, muntlig presentation,
  skriftligt prov samt aktivitet vid seminarier och övningar.
  Examination sker på engelska.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: torsdag 17/2 - måndag 21/3 2022