Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö- och klimatvetenskap

Kursen introducerar analys av jordsystemet samt dataanalys med praktiska övningar.

Kursen kommer att utnyttja befintliga infrastrukturer, såsom klimatmodeller (t.ex. NorESM, EC-EARTH), modell-databaser (t.ex. AeroCom, CMIP6), utvärderingsportaler för modelldata (t.ex. AeroCom) samt atmosfäriska och oceaniska databaser (t.ex. EBAS, ORA-IP). Praktiskt arbete initieras och följs upp för att tillämpa modern visualisering, dataanalys och statistiska verktyg (t.ex. Jupyter notebooks, AeroCom-verktyg).

Introduktioner kommer att ges om aerosolers och molns roll, observationstekniker, jordens systemmodeller, klimatpåverkan och utvärdering av klimatmodeller. Kursen omfattar en serie relevanta föreläsningar och handledningar, där huvudfokus ligger på intensivt grupparbete och en slutrapport som kommer att skrivas under och efter kursen av varje student. Före kursen kommer de utvalda studenterna att ombedjas att öva på de verktyg som ska användas under kursen (främst Python och Jupyter Notebook) genom att lösa en förövningsuppgift.

Kursen riktar sig främst till doktorander inom atmosfärs- och biosfärsvetenskap (även avancerade masterstudenter är välkomna att ansöka). Under kursen kan studenterna antingen använda sina egna data eller utnyttja tillhandahållet modelldata tillsammans med långsiktig aerosol-, luft-, jon-, spårgas- och meteorologisk data som mätts vid fältstationer. Praktiska ämnen kommer att föreslås beroende på studenternas bakgrund. I år kommer ämnena att relatera till de kärnämnen som identifierats i CRiceS-projektet. Relaterade introduktionsföreläsningar kommer att ges av forskare från CRiceS-konsortierna.

 • Kursupplägg

  Detaljerat kursinnehåll

  Introduktionsföreläsningar om:

  • Kärnämnen i CRiceS
  • Utvärdering av klimatmodeller och klimatmodell diagnostik
  • Observationsmetoder (in situ och fjärravläsningstekniker)
  • Introduktioner till modellanalysverktyg
  • Strukturer för modell-databaser
  • Tips & Tricks med Python och Jupyter notebooks / Jupyter Hub

  Praktiskt arbete

  Studenterna kommer att samarbeta i små grupper (3-4) med en assistent om individuella intresseämnen relaterade till utvärdering och analys av klimatmodeller. Jupyter notebooks kommer att användas för att dokumentera arbetet och resultaten. Under kursen förväntas två presentationer för att rapportera om framstegen.

   

  Lärandemål

  Vid kursens slut kommer studenterna att:

  • Ha färdigheter att analysera vetenskapliga problem inom jordsystemet
  • Kunna sätta upp små dataprojekt för dataanalys baserade på Python
  • Besitta kunskap om befintliga online-databaser som innehåller atmosfäriska och ekosystemdata
  • Kunna förstå, utvärdera och visualisera modellutdata

  Överförbara färdigheter som kursen syftar till att förbättra

  • Statistisk analys av modell- och fältmätningar
  • Tvärvetenskapligt tillvägagångssätt
  • Projektledning
  • Samarbetsinlärning

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom muntlig presentation och en skriftlig rapport. Sen inlämning av det skriftliga rapporten har konsekvenser för kursens slutbetyg, vilket närmare beskrivs i kursens betygskriterier.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Frågor om antagning, registrering, schema etc.

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Paul Zieger, Paul.Zieger@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap