Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Livsmedelssäkerhet och tillsyn

Mat berör alla och den får gärna vara god, nyttig och hållbar för miljön. Men visst tycker du också att det är viktigt att kunna lita på att maten vi äter är säker för vår hälsa eller att det som står på förpackningen vi köper verkligen stämmer?

I den här kursen kommer du ges övergripande kunskaper om olika risker kopplade till livsmedel, om livsmedelslagstiftningen och hur denna tillämpas av ansvariga myndigheter och verksamhetsutövare. Särskilt fokus ligger på de områden du behöver kunna vid arbete som livsmedelsinspektör:
 • livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska grunder
 • offentlig kontroll
 • egenkontroll och märkning
 • kontroll och tillsyn i praktikenr

Genom hela kursen utgör livsmedelslagstiftningen – på nationell och EU-nivå – och de krav den ställer på olika aktörer en central del. Kursen vänder sig till blivande miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men den ger även en god kunskapsgrund för arbete med livsmedelssäkerhet inom andra organisationer och inom livsmedelsbranschen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten.
  Deltagande i seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten är obligatoriskt.
   
   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
  • tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv
  • redogöra för företagarens ansvar för livsmedelssäkerhet och egenkontroll
  • förklara och värdera livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska problem
  • identifiera och bedöma riskkällor i olika delar av livsmedelskedjan
  • granska och bedöma livsmedelsverksamheters egenkontrollprogram
  • hantera praktisk tillsyn inom livsmedelsområdet

  Examination

  Examination sker genom skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material

 • Mer information

  Information om antagning och datum för antagningsperioder finns på antagning.se.

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Rehab Elshehawy, Rehab.Elshehawy@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap