Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsmedelssäkerhet och tillsyn

 • 7,5 hp
Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
 
Kursen behandlar:
 • livsmedelslagstiftning och dess tillämpningar
 • livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska grunder
 • livsmedelskedjan från produktion till försäljning
 • egenkontroll och märkning
 • provtagningsstrategier, provhantering och analysmetoder
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten.
  Deltagande i seminarier, övningar, studiebesök och projektarbeten är obligatoriskt.
   
   

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
  • tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv
  • redogöra för företagarens ansvar för livsmedelssäkerhet och egenkontroll
  • förklara och värdera livsmedelstoxikologiska och mikrobiologiska problem
  • identifiera och bedöma riskkällor i olika delar av livsmedelskedjan
  • granska och bedöma livsmedelsverksamheters egenkontrollprogram
  • hantera praktisk tillsyn inom livsmedelsområdet

  Examination

  Examination sker genom skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Utdelat material

 • Mer information

  Anmälan öppen 16 mars - 15 april 2020.

   

  Se också översikt över alla kurser vid Institutionen för miljövetenskap:

  alla kurser vårterminen 2020

  alla kurser höstterminen 2020

 • Kontakt

  Studievägledare

  Paula Jokela, studeranu@aces.su.se 08-6747339

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Marcus Sundbom,  Marcus.Sundbom@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi