Miljöbiogeokemiskt projekt, 7,5 hp

Om kursen

Biogeokemiska cykler av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och andra element är grundläggande för livet på jorden. Genom mänskliga aktiviteter har de biogeokemiska cyklerna förändrats, vilket resulterat i miljöutmaningar som global uppvärmning och eutrofiering. Grundläggande förståelse för de biogeokemiska cyklerna och hur de är kopplade är avgörande för att förstå, adressera och förutse konsekvenserna av mänskliga störningar. I den här kursen får du som har läst kursen Miljöbiogeokemi (MI8017) chansen att ytterligare fördjupa din förståelse inom ett eller flera av följande ämnen i ett enskilt projekt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen