Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskapliga fältstudier

Fältstudier är viktiga inom miljövetenskapen för att övervaka tillståndet för miljön och öka vår förståelse av ekosystemets olika delar och processer.

Kursperiod VT22: måndag 2/5 - fredag 3/6 2022

I den här fältutbildningen får du chansen att bekanta dig med sammansättning och struktur hos mark, inre vatten, kustsystem och den lägre atmosfären. Kursen kommer att ge dig praktisk erfarenhet av provtagning och mätning av mark, vatten och luft samt demonstrationer av toppmoderna tekniker.

MI8021
Field sampling in Tyresta National Park, one of the course’s excursion sites.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen fokuserar på fältstudier som kopplas till seminarier och övningar där biogeokemiska koncept och processer utvärderas. Föreläsningar kommer att ges där t.ex. principerna för planering och genomförande av fältundersökningar diskuteras. Deltagande i fältutflykter inklusive planering och förberedande instruktioner är obligatoriskt.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT22: Måndag 2/5 - fredag 3/6 2022

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi