Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskapliga fältstudier

  • 7,5 hp

Fältstudier är viktiga inom miljövetenskapen för att övervaka tillståndet för miljön och öka vår förståelse av ekosystemets olika delar och processer.

I den här fältutbildningen får du chansen att bekanta dig med sammansättning och struktur hos mark, inre vatten, kustsystem och den lägre atmosfären. Kursen kommer att ge dig praktisk erfarenhet av provtagning och mätning av mark, vatten och luft samt demonstrationer av toppmoderna tekniker.

MI8021
Field sampling in Tyresta National Park, one of the course’s excursion sites.
  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisningen fokuserar på fältstudier som kopplas till seminarier och övningar där biogeokemiska koncept och processer utvärderas. Föreläsningar kommer att ges där t.ex. principerna för planering och genomförande av fältundersökningar diskuteras. Deltagande i fältutflykter inklusive planering och förberedande instruktioner är obligatoriskt.