Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljövetenskapliga fältstudier

Fältstudier är viktiga inom miljövetenskapen för att övervaka tillståndet för miljön och öka vår förståelse av ekosystemets olika delar och processer.

I den här fältutbildningen får du chansen att bekanta dig med sammansättning och struktur hos mark, inre vatten, kustsystem och den lägre atmosfären. Kursen kommer att ge dig praktisk erfarenhet av provtagning och mätning av mark, vatten och luft samt demonstrationer av toppmoderna tekniker.

MI8021
Field sampling in Tyresta National Park, one of the course’s excursion sites.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen fokuserar på fältstudier som kopplas till seminarier och övningar där biogeokemiska koncept och processer utvärderas. Föreläsningar kommer att ges där t.ex. principerna för planering och genomförande av fältundersökningar diskuteras. Deltagande i fältutflykter inklusive planering och förberedande instruktioner är obligatoriskt.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

   

  Rättigheter och skyldigheter
  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT period 2 del D: för rätt datum se https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/terminstider-och-periodindelning  
  (studieperiod i högerspalten här i kurskatalogen visar fel datum)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi