Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövetenskapliga fältstudier

Fältstudier är viktiga inom miljövetenskapen för att övervaka tillståndet för miljön och öka vår förståelse av ekosystemets olika delar och processer.

Fältkurs
Sampling at Lake Erken. One of the field stations you will visit during the course.

I den här fältutbildningen får du chansen att bekanta dig med sammansättning och struktur hos mark, inre vatten, kustsystem och den lägre atmosfären. Kursen kommer att ge dig praktisk erfarenhet av provtagning och mätning av mark, vatten och luft samt demonstrationer av toppmoderna tekniker.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen fokuserar på fältstudier som kopplas till seminarier och övningar där biogeokemiska koncept och processer utvärderas. Föreläsningar kommer att ges där t.ex. principerna för planering och genomförande av fältundersökningar diskuteras. Deltagande i fältutflykter inklusive planering och förberedande instruktioner är obligatoriskt.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

   

  Rättigheter och skyldigheter
  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se

 • Möt oss

  Masterstudenter på kursen Miljövetenskapliga fältstudier håvar efter dräktiga märlkräftor vid Askö. Foto: Michaela Lundell

  Ett reportage från kursen gjordes våren 2023, läs artikeln "Från håvar till high-tech när framtidens miljövetare undersöker havsmiljön"

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi