Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Öppen e-förvaltning och e-demokrati

Kursen beskriver den historiska utvecklingen av e-förvaltning och e-demokrati. Vi tar itu med framväxande fenomen, som öppen e-förvaltning, genom att diskutera på vilket sätt informations- och kommunikationsteknik har förändrat och kommer att förändra offentlig sektor. 

Kursen fokuserar på teorier inom e-demokrati, offentlig administration och informationssystem. Flera fallstudier av e-förvaltning presenteras och diskuteras.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska.
  Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och hemtentamen.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser