Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

IS-styrning för e-förvaltning: krav, användning och utvärdering

Introduktion till offentliga informationssystem för e-förvaltning med översikt över området.

Modeller och metoder för utveckling och införande av offentliga informationssystem. Kursens syfte är att bidra till kunskap om offentliga informationssystem ur flera perspektiv: tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad och sker på distans.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och projektarbete.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Inga kompendier. Allt läsmaterial finns i kursplattformen och Stockholms universitets biblioteks elektroniska resurser. 

 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser