Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Informationssäkerhet i organisationer

Kursen behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt för styrning av informationssäkerhet i organisationer.

Kursen och ger den väsentliga kunskap, de färdigheter och värderingsförmågor som krävs för att kunna verka som informationssäkerhetrådgivare eller informationssäkerhetschef. 

Kursen innehåller bland annat följande delområden: 

 • terminologi,
 • policy och riktlinjer för informationssäkerhet,
 • metoder för analys av informationssäkerhet, 
 • relevanta mål, krav, aktörer, aktiviteter och problem, 
 • identifiering av skyddsvärda informationstillgångar,
 • centrala processer för informationssäkerhetsstyrning, 
 • marknadsföring, information, medvetande och utbildning inom informationssäkerhet i verksamheter, 
 • relevanta standarder och best practices och
 • översikt av aktuell forskning inom området.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och handledning.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

   Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser