Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Thick data

Den här kursen ger dig kunskap om hur du använder kvalitativ datainsamling och dataanalysmetoder inom en designprocess.

Kursen förbereder dig för dataanalys och att kunna koppla kvalitativa data till designprocessen av kreativa och immersiva artefakter. Den tillhandahåller särskilt kunskap så att du kan identifiera implikationer för design utifrån de kvalitativa data som samlas in.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar handledning och seminarier.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser