Vädrets makter, orienteringskurs, 7,5 hp

Kursen består av en genomgång av de fysikaliska processerna som tillämpade på atmosfären kan beskriva skeenden i atmosfärens lägre delar (under 10 km). Bland annat så behandlas kortfattat strålningsprocesser, moln och nederbörds bildning, lagar för atmosfärens horisontella och vertikala rörelser, El Nino samt vädersystemens struktur. Vidare diskuteras meteorologiska observationer och olika typer av väderkartor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen