Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vädrets makter, orienteringskurs

Kursen består av en genomgång av de fysikaliska processerna som tillämpade på atmosfären kan beskriva skeenden i atmosfärens lägre delar (under 10 km).

Bland annat så behandlas jordens strålningsbalans, moln och nederbördsbildning, lagarna för atmosfärens horisontella och vertikala rörelser, El Nino samt vädersystemens struktur. Det ingår även diskussioner av meteorologiska observationer och olika typer av väderkartor.

 • Kursupplägg

  Vi går igenom de fysikaliska processer som tillämpade på atmosfären kan beskriva skeenden i atmosfärens lägre delar (under 10 km). Du kommer att lära dig om:

  •     grundläggande fysikaliska beskrivningar av atmosfären
  •     strålningsprocesser i atmosfären
  •     moln och nederbördsprocesser
  •     vertikala och horisontella rörelser i atmosfären
  •     atmosfärens allmänna cirkulation
  •     väderlära
  •     meteorologiska observationer och väderkartor

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar och väderdiskussioner. Under Väderdiskussionerna är studenterna indelade i två grupper. För gruppindelning se kursens Athenasida. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Se kursplanen

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Bogren, J., Gustavsson, T. och Loman, G.: Klimat och väder. Studentlitteratur, 2008, ISBN 978-91-44-04849-9
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kurstillfällen

  Start på höstterminen vartannat år (jämna år t.ex. 2020).

  Registrering

  När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud på antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

  Så här gör du för att webbregistrera dig:

  1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in och fortsätta med punkt 2.

  2. Logga in på Ladok och registrera dig på kursen.

 • Kontakt

  Studievägledare