Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klimat och allmänna cirkulationen

Kursen ger en fysikalisk förståelse för klimatsystemet, dess naturliga variation och förändring driven av mänsklig aktivitet, samt atmosfärens och havets allmänna cirkulationen och dess betydelse för klimatet på regional till global skala.

Kursen ger en förståelse för klimatsystemet genom att gå igenom strålningsbalans och energi- och momentumtransport, och beskriva viktiga biogeokemiska kretslopp. Vidare diskuteras mekanismer bakom naturlig variation och antropogen klimatförändring, och koncepten strålningsdrivning, återkopplingar och klimatkänslighet.

Kursen ger tillfälle att, utifrån vunnen kunskap om klimatet och allmänna cirkulationen, diskutera väderhändelser och andra aktuella skeenden, och ger också träning i att läsa vetenskaplig litteratur och att genomföra och presentera ett mindre projektarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser som tillsammans ger en övergripande bild av klimatsystemet och den allmänna cirkulationen.

  I delkursen CLIM behandlas

  • Klimatsystemet (strålningsbalans, växthuseffekt, strålnings-konvektionsjämvikt, moln och strålning, energibalans vid mark- och havsyta, hydrologiska cykeln, kolets kretslopp)
  • Allmän cirkulation (meridional energitransport, rörelsemängdsmomentbalans, klimattyper i relation till allmänna cirkulationen, havets cirkulation, stratosfärens cirkulation, naturliga klimatförändringar)
  • Klimatförändringar (strålningsdrivning, återkopplingar och klimatkänslighet, klimatmodeller, framtida projektioner och människans inverkan på klimatet)

  I delkursen PROJ behandlas relationen mellan klimatet i ett specifikt område, och den allmänna cirkulationen.

  Undervisning

  I kursen ingår föreläsningar, räkneövningar och ett projektarbete. Räkneövningarna inkluderar en introduktion till Pythonprogrammering. I projektarbetet jobbar kursdeltagarna i mindre grupper (par) med ett geografiskt område, och undersöker och beskriver dess klimat i relation till den allmänna cirkulationen. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport (individuell) och en muntlig presentation (i grupp/par).

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  På CLIM-delen ges en skriftlig tentamen. PROJ-delen examineras genom skriftlig och muntlig projektpresentation.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram både årets schema och schemat från tidigare år med hjälp av kurskoden.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Hartmann, D. L.: Global Physical Climatology, 2nd edition, Elsevier, 2016.
  • Holton, J. R. and Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, International Geophysics Series, Academic Press, 2012, 552 pp. Print Book ISBN: 9780123848666, eBook ISBN: 9780123848673
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare