Numeriska väderprognosmodeller, 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas uppbyggnaden av numeriska väderprognosmodeller, vilket även används i datorbaserade simuleringsexperiment. Särskilt behandlas assimilation av meteorologiska observationer. Kursen innehåller:

• numerisk behandling av modellekvationerna

• beräkningsgrid

• beskrivning av subgridskaleprocesser

• observationsdata för assimilering

• assimilationstekniker: optimal interpolation, 3- / 4- dimensionell variationell assimilation, Kalmanfiltrering

• prognoskvaliténs känslighet för olika observationstyper, assimilationstekniker och parameterisering

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen