Musikvetenskap I, 30 hp

Om kursen

Musikvetenskap I vänder sig till dig som vill få bred kunskap om västerländsk musik från antiken till idag. På föreläsningar och seminarier presenteras och diskuteras musiken ur olika historiska och teoretiska perspektiv. Kursen ger dig därmed redskap att tolka och förstå musik både som klingande och noterat fenomen.

Kursen inleds med en översikt över begrepp, frågeställningar och metoder i modern musikvetenskap. En särskild delkurs ger dig färdigheter och kunskaper i grundläggande musikteori. I de två avslutande delkurserna får du ta del av en vid kunskap om pop, rock och jazz, och klassisk musik. De tar upp musikens stilar och genrer, men omfattar också sociala, historiska och mediala aspekter. Under kursens gång kommer du bl.a. att möta frågor om vad en musikalisk genre är och hur musik är formad, hur musik medieras, används och tolkas i olika kulturella sammanhang, och hur musik kan bidra till att förmedla en social identitet, t.ex. avseende etnicitet eller genus.

Kursen kan utgöra ett första steg i en utbildning mot kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne eller ingå som en kompletterande del i en annan utbildning. Den kan också läsas helt fristående av den som vill veta mer om musik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen