Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap I

Musikvetenskap I vänder sig till dig som vill få bred kunskap om västerländsk musik från antiken till idag.

På föreläsningar och seminarier presenteras och diskuteras musiken ur olika historiska och teoretiska perspektiv. Kursen ger dig därmed redskap att tolka och förstå musik både som klingande och noterat fenomen.

Genre, tolkning, förmedling

Under kursens gång kommer du bland annat att möta frågor om vad en musikalisk genre är och hur musik är formad, hur musik medieras, används och tolkas i olika kulturella sammanhang, och hur musik kan bidra till att förmedla en social identitet, till exempel med avseende på etnicitet eller genus.

I en examen eller helt fristående

Kursen kan utgöra ett första steg i en utbildning mot kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne eller ingå som en kompletterande del i en annan utbildning. Den kan också läsas helt fristående av den som vill veta mer om musik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra obligatoriska delkurser.

  Delkurser

  • Musikvetenskapens begrepp och metoder 7.5 hp ger en översikt över begrepp, frågeställningar och metoder i musikvetenskap.
  • Musikteorins grunder 7.5 hp ger dig färdigheter och kunskaper i grundläggande musikteori.
  • Musikhistoria 1: västerlandets konstmusik 7.5 hp och
  • Populärmusik efter 1900 7.5 hp tar upp musikens stilar och genrer, liksom sociala, historiska och mediala aspekter.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Kursen examineras så här:

  • Salstentamen på delkursen Musikteorins grunder.
  • Hemtentamen och/eller salstentamen på respektive delkurs: Musikvetenskapens begrepp och metoder, Musikhistoria 1: västerlandets konstmusik, Populärmusik efter 1900.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För att få ett schema som gäller för just dig klickar du på klickar du på länken nedan som tar dig till hela schemat för kursen (länken öppnas i ett nytt fönster). Klicka sedan på ”Anpassa” uppe i högra hörnet och välj ”Filtrera”. Där bockar du för de delkurser som du ska läsa och klickar sedan på filtreraknappen längst ner för att genomföra filtreringen.

  Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, varför vi inte rekommenderar utskrift av ditt schema. Vänligen kontrollera ditt schema regelbundet på denna sida eller prenumerera på uppdateringar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt tidigare studenter

  Utan min akademiska bakgrund hade jag aldrig fått chansen att jobba med det som också är min hobby – musik.

  Johanna Paulsson är frilansande kulturjournalist och musikkritiker i bland annat Dagens Nyheter. Hon har läst musikvetenskap hos oss. 

  Läs intervjuer med flera alumner.

  Möt våra lärare

  Om du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer – historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter – ska du definitivt ge ämnet en chans.   

  Toivo Burlin är lektor och undervisar på flera kurser i musikvetenskap, bland annat på Jazz, rock och annan populärmusik.

  Läs intervjun.

  Möt våra forskare

  Operan har påverkat dagens mediesamhälle på ett sätt som gör den ständigt aktuell.

  Johanna Ethnersson Pontara är docent i musikvetenskap och undervisar på flera av våra kurser.

  Läs intervjun.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Cécile Bardoux Lovén
  E-post: studievagledare@music.su.se