Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Musikvetenskap I

Musikvetenskap I vänder sig till dig som vill få bred kunskap om västerländsk musik från antiken till idag.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Ska du studera vid Institutionen för kultur och estetik i höst? Varmt välkommen till oss! Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

När du blivit antagen som student hos oss får du ett välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Kom ihåg att hålla reda på informationen för antagna studenter och tacka ja i tid, samt webbregistrera dig under registreringsperioden. Om du inte tackar ja eller registrerar dig i tid, så förlorar du din plats på kursen.


Registrering och introduktion

Idéhistoria, konstvetenskap och litteraturvetenskap Se ditt välkomstbrev för information.

Teatervetenskap och Musikvetenskap Se ditt välkomstbrev för information. När du blivit antagen som student i teatervetenskap eller musikvetenskap får du ett första välkomstbrev till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats. Efter antagningsbeskedet från antagningen kommer du att få ytterligare ett välkomstbrev, där du hittar information om kursen du ska gå samt hur du registrerar dig på kursen (OBS! Det räcker därmed inte att enbart tacka ja till din plats, utan du måste också registrera dig på den kurs du ska gå). Webbregistreringen för teatervetenskapen och för musikvetenskapen öppnar 7 augusti 2023, och stänger med undantag för kursen Filmmusik en dag efter respektive kursstart. Tid för stängning av webbregistrering för den kurs du ska gå, hittar du i det andra välkomstbrevet.

Webbregistreringstider HT23

Konstvetenskap och kulturarvsstudier
För kurser som startar under period 1: 7/8 – 18/8 2023
För kurser som startar under period 2: 7/8 - 20/10 2023

Idéhistoria
För kurser som börjar första terminshalvan: 7/8 – 21/8 2023
För kurser som börjar andra terminshalvan: 7/8 – 20/10 2023

Litteraturvetenskap
För kurser som börjar första terminshalvan: 7/8 – 21/8 2023
För kurser som börjar andra terminshalvan: 7/8 – 23/10 2023

Musikvetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 7/8 2023. Webbregistreringen stängs: vänligen se lite längre ner på den här kurssidan.

Teatervetenskap
Webbregistreringen för samtliga kurser öppnar den 7/8 2023. Webbregistreringen stängs: vänligen se ditt välkomstbrev.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med vår studentexpedition eller studievägledaren i ditt ämne.

Kontaktuppgifter


Athena och kursmaterial

Vi använder oss av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart.

Athena


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet ska alla studenter ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Kontakta även studievägledaren i ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Inför terminsstart anordnas ett digitalt informationspass den 22 augusti och en digital tvådagarskurs den 23 och 24 augusti för dig som är ny student och har en funktionsnedsättning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På föreläsningar och seminarier presenteras och diskuteras musiken ur olika historiska och teoretiska perspektiv. Kursen ger dig därmed redskap att tolka och förstå musik både som klingande och noterat fenomen.

Genre, tolkning, förmedling

Under kursens gång kommer du bland annat att möta frågor om vad en musikalisk genre är och hur musik är formad, hur musik medieras, används och tolkas i olika kulturella sammanhang, och hur musik kan bidra till att förmedla en social identitet, till exempel med avseende på etnicitet eller genus.

I en examen eller helt fristående

Kursen kan utgöra ett första steg i en utbildning mot kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne eller ingå som en kompletterande del i en annan utbildning. Den kan också läsas helt fristående av den som vill veta mer om musik.

Glöm inte att webbregistrera dig

Musikvetenskap I höstterminen 2023 kan du registrera dig mellan den 7/8 och den 4/9. Du gör det på student.ladok.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra obligatoriska delkurser.

   

  Delkurser

  • Musikvetenskapens begrepp och metoder 7.5 hp ger en översikt över begrepp, frågeställningar och metoder i musikvetenskap.
  • Musikteorins grunder 7.5 hp ger dig färdigheter och kunskaper i grundläggande musikteori.
  • Musikhistoria 1: konstmusik i Europa 7,5 hp och
  • Populärmusik efter 1900 7.5 hp tar upp musikens stilar och genrer, liksom sociala, historiska och mediala aspekter.

  Förberedande kurs i musikteori:
  Har du inga eller låga förkunskaper i musikteori (såsom not- och rytmläsning, tonarter) eller behöver du fräscha upp dina färdigheter, så är du varmt välkommen att delta i vår förberedande kurs i musikteori.
  Obs! Den ges innan terminsstarten. Den är inte poänggivande. Den förberedande kursen äger rum på plats, men det kan erbjudas möjlighet att delta online, genom Zoom. Fråga läraren om länk. Denna möjlighet finns inte för de poänggivande delkurserna denna termin. 

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro. 

  Examination

  Kursen examineras så här:

  • Salstentamen på delkursen Musikteorins grunder.
  • Hemtentamen på respektive delkurs: Musikvetenskapens begrepp och metoder, Musikhistoria 1: konstmusik i Europa, Populärmusik efter 1900.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  Musikvetenskapens begrepp och metoder, BEME, 7,5 hp
  Owe Ander, universitetslektor
  Jacob Derkert, universitetslektor
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor
  Joakim Tillman, professor

  Musikteorins grunder, MTGR, 7,5 hp
  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor

  Musikhistoria 1: Konstmusik i Europa, KMEU, 7,5 hp
  Owe Ander, universitetslektor
  Johanna Ethnersson Pontara, universitetslektor

  Populärmusik efter 1900, POP1, 7,5 hp
  Jacob Derkert, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För att få ett schema som gäller för just dig klickar du på klickar du på länken nedan som tar dig till hela schemat för kursen (länken öppnas i ett nytt fönster). Klicka sedan på ”Anpassa” uppe i högra hörnet och välj ”Filtrera”. Där bockar du för de delkurser som du ska läsa och klickar sedan på filtreraknappen längst ner för att genomföra filtreringen.

  Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, varför vi inte rekommenderar utskrift av ditt schema. Vänligen kontrollera ditt schema regelbundet på denna sida eller prenumerera på uppdateringar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  En del av kurslitteraturen är tillgänglig elektroniskt, andra delar behöver du skaffa i fysisk form (köpa eller låna). Det senare gäller:

  Delkursen Musikteorins grunder:
  - Taylor, Eric 1989 (el. senare). The AB Guide to Music Theory, Part I. London: Associated Board of the Royal Schools of Music. 
  - Taylor, Eric 2008 (el. senare). Music Theory in Practice, Grade 1, 2, 3, 4, 5. London: Associated Board of the Royal Schools of Music.

  Delkursen Musikhistoria 1:
  -    Hanning, Barbara Russano (2014) Concise history of Western music, 5. ed. Based on J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout and Claude V. Palisca, A history of Western music. New York: Norton.

  Delkursen Populärmusik efter 1900:
  - Covach, John & Andrew Flory (2018). What’s That Sound? – An Introduction to Rock, and its History. Fifth revised edition. New York: W. W. Norton & Company. 
  - DeVeaux, Scott & Gary Giddins (2009). Jazz. New York: W. W. Norton & Company.

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Om du är nyfiken på hur musik egentligen fungerar på många skilda nivåer – historiskt och idag, i olika kulturer, medier och konstarter – ska du definitivt ge ämnet en chans.   

  Toivo Burlin är lektor och undervisar på flera kurser i musikvetenskap, bland annat på Jazz, rock och annan populärmusik.

  Läs intervjun

  Möt våra forskare

  Operan har påverkat dagens mediesamhälle på ett sätt som gör den ständigt aktuell.

  Johanna Ethnersson Pontara är docent i musikvetenskap och undervisar på flera av våra kurser.

  Läs intervjun

  Möt våra alumner

  Emma Thimgren
  Foto: Privat

  Emma Thimgren är musikredaktör på Nöjesguiden. Hon byggde en egen kandidatexamen där hon läste Musikvetenskap 1 och 2 samt kandidatkursen, kompletterat med kurser i kreativt skrivande, genusvetenskap och litteraturvetenskap.

  –Är du kritiker inom de andra konstarterna är en universitetsexamen i ämnet norm, men så är det inte med musik. De som skaffar sig en examen i musikvetenskap bevakar oftast klassisk musik medan musikkritik av populärmusik ofta klassas som nöjesjournalistik. Det finns ett tillgänglighetskrav som alltid går före substans. Jag tycker popmusiken förtjänar samma grundlighet och analys, det är ju trots allt den som flest av oss möter dagligen. Musikvetenskapen har helt enkelt gjort mig till en bättre skribent och kritiker.

  Läs hela intervjun med Emma Thimgren

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition