Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Vår förståelse av biologi på molekylär nivå har avancerat dramatiskt de senaste åren på grund av tekniska framsteg inom molekylära tekniker som används i alla delar av life science. Det här har lett till utveckling av nya behandlingar och diagnostiska metoder för effektiv behandling av sjukdomar så väl som nya insikter om komplexa miljöfenomen.

Programmet ges i samarbete med Karolinska institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Se KTH:s programsida för mer information (på engelska)

Se även den engelska programsidan här i SU:s utbildningskatalog!

 • Kontakt

  Programansvarig (huvudsaklig och för KTH)
  master@cbh.kth.se

   

  Programansvarig (SU)
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition