Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Är du intresserad av hur nervsystemet fungerar på grundläggande nivå? Vill du studera vid gränsen där kemi och biologi möts? Då kan masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi, vara rätt för dig.

Vill du veta hur nervsystemet fungerar på en fundamental nivå? Vill du vara i absolut framkant i det fascinerande gränslandet mellan kemi och biologi? Då tror vi att mastersprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi, det enda i sitt slag i Europa, kan vara något för dig. 


Det tvååriga mastersprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi förbereder dig för en forskningskarriär. Kurserna i programmet kräver att du har goda praktiska labbkunskaper och de studenter som blir antagna brukar av regel överstiga den särskilda behörigheten. Utbildningen ställer höga krav på självständighet, kreativitet och problemlösningsförmåga. 

Det första året på programmet består av ett flertal kurser där undervisningen är en blandning av aktiviteter som föreläsningar, teoretiska och praktiska projekt, laborationer, ”journal clubs” och problembaserade uppgifter.

År två på programmet utgörs av ett självständigt arbete som du utför i någon av de olika forskargrupperna på institutionen eller i en extern forskningsverksamhet med neurokemisk koppling. 

Programmet är internationellt och du kommer under din tid interagera med studenter och forskare från världens alla hörn och vara omgiven av världsledande kemister som utser Nobelpristagarna i kemi. Under din tid som student kommer du ha möjlighet att delta i föreläsningar av årets Nobelpristagare.

Efter avslutat program fortsätter många att forska antingen i form av doktorandstudier inom området eller närliggande områden. 

Programmet ges på engelska och vi hänvisar till den engelska sidan för full programbeskrivning och instruktioner för ansökan.

 Länk till engelsk programsida.