Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 3

Kursen vänder sig till internationella studenter vid Stockholms universitet som behöver kunna kommunicera på svenska. Kursen ger kunskaper om svenskans talspråks- och skriftspråksstrukturer. Även uttal och hörförståelse tränas.

Kursmaterialet består av texter och samtal om ämnen som rör personligaintressen, vardagliga sysselsättningar och arbete samt aktuella nyheter och välkända samhällsföreteelser samtbeskrivningar av grundläggande språkregler. I kursen tränas studenten i att tillämpa grundläggande regler förstandardspråkets grammatik, uttal och stavning.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:
Swedish for International Students and Researchers, Course 3