Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 5

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet som behöver kunna kommunicera på svenska och som vill förbättra sin muntliga och skriftliga kompetens och uttrycksförmåga.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:

Swedish for International Students and Researchers, Course 5