Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Texter och handskrifter 1500-1800

Kursen innehåller studier av texter från nysvensk tid, men med ett visst inslag av ett jämförande nordiskt perspektiv. Det nysvenska språket behandlas och med utgångspunkt i olika nysvenska texter förs probleminriktade diskussioner kring språk- och språkbruksutveckling.

Kursen innehåller även träning i handskriftsläsning och tolkning av texter från nysvensk tid.