Texter och handskrifter 1500-1800, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen innehåller studier av texter från nysvensk tid, men med ett visst inslag av ett jämförande nordiskt perspektiv. Det nysvenska språket behandlas och med utgångspunkt i olika nysvenska texter förs probleminriktade diskussioner kring språk- och språkbruksutveckling. Kursen innehåller även träning i handskriftsläsning och tolkning av texter från nysvensk tid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen