Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Personnamn i historien

Kursen behandlar personnamn och personnamnsskick ur ett språkligt och historiskt perspektiv från äldsta tid till idag, och den inkluderar såväl huvudnamn som binamn, tillnamn (till exempel efternamn) och smeknamn.

Som språkligt fenomen belyses namn både från ett strukturellt, semantiskt och kulturhistoriskt perspektiv, och ett särskilt fokus ligger på hur olika personnamnsskick förändras under olika perioder. Främst behandlas namn på människor men i viss utsträckning även namn på djur och artnamn, till exempel växtnamn.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och föreläsningar. I kursen ingår obligatoriska uppgifter.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Populära svenska och norska förnamn under 100 år

   

  I filmer på Youtube kan du få en snabb överblick av de populäraste

  • svenska kvinnliga respektive manliga tilltalsnamnen 1920–2019
  • svenska kvinnliga respektive manliga förnamnen (förnamn inkluderar även andranamn) 1920–2019
  • tilltalsnamnen som nyfödda fick under 1920–2019.
  • norska kvinnliga respektive manliga tilltalsnamnen 1946–2019.

  Runic Stories (YouTube)

 • Kontakt

   

   

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk