Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personnamn i historien

  • 7,5 hp

Kursen behandlar personnamn och personnamnsskick ur ett språkligt och historiskt perspektiv från äldsta tid till idag, och den inkluderar såväl huvudnamn som binamn, tillnamn (till exempel efternamn) och smeknamn.

Som språkligt fenomen belyses namn både från ett strukturellt, semantiskt och kulturhistoriskt perspektiv, och ett särskilt fokus ligger på hur olika personnamnsskick förändras under olika perioder. Främst behandlas namn på människor men i viss utsträckning även namn på djur och artnamn, till exempel växtnamn.