Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenskt språk och svensk litteratur - Nordkurs, uppdragsutbildning

Velkommen til Nordkurs' sommerkursus i Sverige! Tervetuloa Nordkursin kesäkurssille Ruotsiin! Vælkomin á Nordkurs-summarskeið í Svøríki! Velkomin á Nordkurs-námskeið í Svíþjoð! Velkommen til Nordkurs sommerkurs i Sverige!

Är du student i något av de nordiska länderna utom Sverige? Vill du ha mer av svenska språket och svensk litteratur i din utbildning? Då kan du gå en Nordkurs sommarkurs i Sverige. Det är en fantastisk möjlighet att få uppleva ett av dina grannländer på nära håll och samtidigt lära dig mer om Sveriges språk och kultur.

Du lär dig språket på plats där det talas, fördjupar dig i landets litteratur och utvecklar din interskandinaviska språkförståelse när du träffar kurskamrater från de olika nordiska länderna.

 • Nordkurs sommarkurs ges i Stockholm eller Uppsala.
 • Kursen ger 10 hp (högskolepoäng) som motsvarar 10 ECTS-poäng.

Om du är student i Sverige och vill gå en Nordkurs sommarkurs i något av våra nordiska grannländer, se su.se/svefler/nordkurs_norden.

Till Nordkurs-sidorna: su.se/svefler/nordkurs

 • Kursupplägg

  Informationsbrev

  Kommer i maj.

  Undervisning

  Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

  Svenska språket

  Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik.

  Svensk litteratur

  Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag utifrån litterära och språkliga perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen av kursen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras.

  Läsa kursen på avancerad nivå

  Det finns även möjlighet att läsa kursen på avancerad nivå (masternivå), och du läser då självständigt ett utökat litteraturpensum som belyser den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningen i Sverige i kombination med en individuell fördjupningsuppgift.

  Sök senast 1 april

  För att gå en Nordkurs sommarkurs i Sverige måste du vara student i något av de övriga nordiska länderna. Du kan alltså inte vara registrerad student i Sverige.

  • Antagningen öppnar efter nyår och sista ansökningsdag är 1 april 2021. Du får besked om du är antagen i mitten av april.
  • Du söker direkt till institutionen (inte via utbildningskatalogen här).
  • Du hittar all information om Nordkurssu.se/svefler/nordkurs.

  Examination

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

  • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
  • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
  • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

  Se kursplanen för detaljerade krav.

  Examinator

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

  (Sök på kurskod NS112U i pdf:en.)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Majoriteten av litteraturen kommer att vara tillgänglig via lärplattformen Athena (du får e-post om det när du är antagen. Läs mer i informationsbrevet under Kursupplägg).

 • Mer information

  Språkkunskaper

  En förutsättning för att kunna följa och delta i undervisningen är att du har grannspråksförståelse av svenska, danska och norska utifrån en förstaspråksnära kompetens i ett skandinaviskt språk. Engelska används inte.

  Stipendium, studiemedel och reseförsäkring

  Se su.se/svefler/nordkurs.

  Boende, särskilda behov och reseförsäkring

  Se su.se/svefler/nordkurs.

 • Kontakt

  Landskoordinator – Nordkurs sommarkurs i Stockholm