Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt språk och svensk litteratur - Nordkurs, uppdragsutbildning

Velkommen til Nordkurs' sommerkursus i Sverige! Tervetuloa Nordkursin kesäkurssille Ruotsiin! Vælkomin á Nordkurs-summarskeið í Svøríki! Velkomin á Nordkurs-námskeið í Svíþjoð! Velkommen til Nordkurs sommerkurs i Sverige!

Är du student i något av de nordiska länderna utom Sverige? Vill du ha mer av svenska språket och svensk litteratur i din utbildning? Då kan du gå en Nordkurs sommarkurs i Sverige. Det är en fantastisk möjlighet att få uppleva ett av dina grannländer på nära håll och samtidigt lära dig mer om Sveriges språk och kultur.

Du lär dig språket på plats* där det talas, fördjupar dig i landets litteratur och utvecklar din interskandinaviska språkförståelse när du träffar kurskamrater från de olika nordiska länderna.

 • Nordkurs sommarkurs ges i Stockholm eller Uppsala.
 • Sommaren 2021 ger vi kursen i Stockholm.
 • *Eventuellt kommer vi att ge kursen på distans i e-mötesverktyget Zoom, beroende på situationen med pandemin.
 • Kursen ger 10 hp (högskolepoäng) som motsvarar 10 ECTS-poäng.

Om du är student i Sverige och vill gå en Nordkurs sommarkurs i något av våra nordiska grannländer, se su.se/svefler/nordkurs.

 • Kursupplägg

  • Eventuellt möte i Zoom för att testa tekniken: [datum och klockslag svensk tid: GMT +01:00 kommer]. Länk kommer strax innan mötet.
  • Information om Zoom.
  • Kursstart: 19 juli.
  • Kursslut: 7 augusti.

  Informationsbrev

  Kommer i maj.

  Undervisning

  Kursen är uppdelad i två delar: svenska språket och svensk litteratur.

  Svenska språket

  Den språkvetenskapliga delen behandlar svenskan utifrån både strukturellt och sociolingvistiskt perspektiv, och inom den aktualiseras svenskans grammatik, svensk språkhistoria, svenska dialekter, den moderna svenska språksituationen och svensk språkpolitik.

  Svensk litteratur

  Den litterära delen behandlar svensk skönlitteratur främst från 1800-talet till i dag utifrån litterära och språkliga perspektiv. Både den språkvetenskapliga och den litterära delen av kursen innehåller jämförelser med andra nordiska länder, men även Stockholm som språklig och litterär miljö tematiseras.

  Läsa kursen på avancerad nivå

  Det finns även möjlighet att läsa kursen på avancerad nivå (masternivå), och du läser då självständigt ett utökat litteraturpensum som belyser den språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga forskningen i Sverige i kombination med en individuell fördjupningsuppgift.

  Sök senast 1 april

  För att gå en Nordkurs sommarkurs i Sverige måste du vara student i något av de övriga nordiska länderna. Du kan alltså inte vara registrerad student i Sverige.

  • Antagningen öppnar efter nyår och sista ansökningsdag är 1 april 2021. Du får besked om du är antagen i mitten av april.
  • Du söker direkt till institutionen (inte via utbildningskatalogen här).
  • Du hittar all information om Nordkurssu.se/svefler/nordkurs.

  Examination

  För godkänt resultat på kursen ska du kunna:

  • diskutera den svenska språksituationen i samtiden och i historien med nordiska jämförelser
  • diskutera drag i svenskan i jämförelse med andra nordiska språk
  • resonera om svensk litteratur i ett litteraturhistoriskt och ett språkvetenskapligt stilistiskt perspektiv.

  Se kursplanen för detaljerade krav.

  Examinator

  VT21 & ST21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

  (Sök på kurskod NS112U i pdf:en.)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratur för 2021 kommer under våren. Litteraturen för 2020, se pdf nedan.

  Majoriteten av litteraturen kommer att vara tillgänglig via lärplattformen Athena (du får e-post om det när du är antagen. Läs mer i informationsbrevet under Kursupplägg).

 • Mer information

  Språkkunskaper

  En förutsättning för att kunna följa och delta i undervisningen är att du har grannspråksförståelse av svenska, danska och norska utifrån en förstaspråksnära kompetens i ett skandinaviskt språk. Engelska används inte.

  Stipendium, studiemedel och reseförsäkring

  Stipendium

  Du som blir antagen till en Nordkurs sommarkurs i Sverige får ett stipendium från ditt hemuniversitet, som är beräknat att täcka kostnader för resa och bostad på studieorten (baserat på aktuella uppgifter från resebolagen).

  Det är är därför viktigt att du är beredd att delta i kursen om du blir antagen. Om du inte kan fullfölja kursen, riskerar du att få betala tillbaka delar av eller hela stipendiet.

  Studiemedel

  Kurserna ger 10 ECTS-poäng och berättigar till studiemedel. Vänd dig till ditt hemuniversitet eller den myndighet som administrerar studiemedel.

  Reseförsäkring

  Du bör ha reseförsäkring.

  Boende och särskilda behov

  Boende

  Du bor i ett studentrum (eget rum) i studentkorridor, och delar kök med andra studerande. Hyreskostnaden är ca 4.000 SEK. Mer information får du när du har blivit antagen till kursen.

  Särskilda behov

  Om du har särskilda behov eller önskemål som rör tillgänglighet och/eller mat/diet bör du meddela landskoordinatorn det, så fort du är antagen (se Kontakt nedan).

 • Kontakt

  Landskoordinator: Jonatan Pettersson

  E-post: nordkurs.svefler@su.se
  I ärenderaden, skriv först "Jonatan", och därefter ditt ärende (t.ex. Jonatan: Startdatum Stockholm).

  Tfn: + 46 8 16 34 68

  Adress:
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Nordkurs/Jonatan Pettersson
  SE-106 91 STOCKHOLM
  Sverige

  För kurserna i övriga Norden (inte Sverige), se su.se/svefler/nordkurs.