Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fornisländska I

  • 7,5 hp

Isländska sagor ska läsas i original! På den här kursen arbetar vi med det fornisländska språket och ett brett urval av texter från Island och Norge under vikingatid och medeltid, exempelvis sagorna och eddapoesin. Är du intresserad av språk och texter från nordisk medeltid är kursen helt nödvändig. Att förstå fornisländskan är grundläggande.

Kursen Fornisländska I innehåller studier av fornvästnordiska (företrädesvis fornisländska) texter. Med utgångspunkt i ett antal korta, konkreta textexempel diskuteras filologiska och lingvistiska problem.

För att kunna läsa och förstå texterna och för att samla faktaunderlag för diskussioner om texterna lär du dig att utnyttja dels relevanta ordböcker och grammatiska/språkhistoriska beskrivningar, dels översikter från olika historiska discipliner. Kursen innehåller även studier av nordisk litteraturhistoria, metrik och mytologi.