Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digital textutgivning

  • 7,5 hp

På kursen tränas förmågan att skapa digitala utgåvor av tryckta och otryckta texter, främst från nysvensk tid, med en grundläggande annotering, främst ordklasstaggning och lemmatisering. Principer för olika slags utgåvor diskuteras och tillämpas i övningar, liksom olika tekniska lösningar för maskinläsning och metoder för annotering.

Kursen behandlar i viss utsträckning textutgivning av texter från äldre svenska språkhistoriska perioder än den nysvenska och, främst som jämförelse, texter från andra språk. Kursen förutsätter dock inte språkkunskaper utöver en grundläggande förståelse av nysvensk text, i första hand texter från svenskt 1500- och 1600-tal. Kursen är användbar för alla som arbetar med historiska textmaterial, främst svenska, och som behöver skapa utgåvor av text i digitalt format.