Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i svenska som andraspråk

Kursen ger dig möjlighet att aktivt arbeta med frågor relaterade till ämnet svenska som andraspråk inom olika verksamheter som statliga, kommunala och privata utbildningsanordnare, vid myndigheter, institutioner och företag etc.

Genom praktikkursen ska du få möjligheter att relatera tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter inom masterprogrammet i svenska som andraspråk till yrkesutövningen inom ett specifikt verksamhetsområde.

Innehållet i kursen fokuserar analys och diskussion av villkoren för yrkesutövningen inom ämnet svenska som andraspråk, hela tiden med anknytning till teoretiska aspekter inom ämnet. Syftet med praktiken är dessutom att öka din anställningsbarhet.

Du kan endast delta i kursen om du är antagen till masterprogrammet i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av två seminarier, ett vid kursstart och ett i samband med presentationen av den skriftliga rapporten. Studenten får därutöver handledning på sin praktikplats samt har 2-3 möten under kursens gång med kursansvarig lärare.

  Närvaron på mötena med kursansvarig lärare samt på seminariet i samband med presentationen av den skriftliga rapporten är obligatorisk.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig praktikplan samt en skriftlig rapport av analyserande karaktär. Den skriftliga rapporten presenteras när praktiken är avslutad. Företrädare för praktikplatsen ska lämna ett intyg att studenten varit närvarande på praktikplatsen.

  NS7074 Betygskriterier Ht-20 (37 Kb)

  Examinator

  HT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (480 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)