Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär stilistik 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom litterär stilistik genom att utföra en fördjupningsuppgift.

Den kan behandla teman från den allmänna kursen, som den fonetiska nivån, metaforik eller perspektiv.

Uppgiften kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.

Kursen är användbar för alla som kommer att hantera litterära texter, exempelvis i redaktionellt förlagsarbete eller i arbete med kritik (recensioner) av litteratur i olika medier.