Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivforskning 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom skrivforskningen genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Möjliga områden för fördjupningar är bl.a. skrivande hos barn i olika åldrar, skrivande i arbetslivet, skrivande i flerspråkiga situationer, akademiskt skrivande och multimodalt meningsskapande.

Fördjupningsuppgiften kan exempelvis bestå av en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.