Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociolingvistik 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom sociolingvistiken genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Möjliga områden för fördjupning är till exempel social variation, regional variation, etnisk variation, språkförändring, flerspråkighet, språk och kön samt ungdomsspråk.

Ytterligare en möjlighet är att utgå från något begrepp som haft stor betydelse inom sociolingvistisk forskning såsom ackommodering och attityder; kodväxling; språkförändring; sociala nätverk och praktikgemenskaper.

Fördjupningsuppgiften kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av ett par verk eller en liten empirisk undersökning.