Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkförändring 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom språkförändring genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Den kan utgöras av en liten empirisk undersökning som i någon mån kastar nytt ljus över en språkförändring. Den nya kunskapen går att söka på olika nivåer: man kan t.ex. ta sig an en ny typ av material, en tidigare outforskad period eller en annars negligerad exempeltyp.