Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet

Kursen behandlar språkbruk och språklig variation i samhället, grundläggande begrepp inom litteraturvetenskapen och perspektiv på ungdomslitteratur. I kursen ingår träning i egen skriftlig färdighetsamt granskning av andras texter.

Under kursen ges också seminarier som fokuserar svenskämnet i skolan.