Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen inleds med en delkurs i litteraturvetenskap och fortsätter med delkurser i svenska språket som såvälbreddar som fördjupar första terminens kurser.

Litterär och språkvetenskaplig analys av språkstruktur och texter är centrala teman för kursen. Grammatiska begrepp liksom begrepp som genre, litteracitet (läs- och skrivkulturer), multimodalitet/intermedialitet diskuteras återkommande i delkurserna. Ett didaktiskt perspektiv anläggs under hela kursen men delkurs 3 fokuserar särskilt undervisning i skolämnet svenska.