Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk - uppdragsutbildning

Denna utbildning som ges på uppdrag av Skolverket är en ämnesdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen summativ/formativ bedömning.

I denna kurs diskuterar vi utveckling och bedömning av receptiva och produktiva förmågor i ett andraspråk från nybörjarnivå till avancerad nivå relaterat till elevens ålder. Kursen behandlar även redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andrapråksutveckling, kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling. Vidare behandlas hur bedömning av andraspråksutveckling och olika skalor för bedömning, såsom Bygga svenska, kan användas i formativa syften samt i kollegialt bedömningsarbete. Uppgifter i kursen knyts till deltagarnas verksamhet, och målet är att deltagarna efter kursens slut ska kunna planera och genomföra bedömning och undervisning utifrån flerspråkiga elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och andraspråksutveckling.

Anmälan

Anmälan till höstterminen 2022 öppnar den 15 mars. Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten och mejla den till anm.susa@su.se. Sista datum för anmälan är den 30 april 2022. 

Anmälningsblankett NSS10U (88 Kb)