Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk - uppdragsutbildning

Denna uppdragsutbildning är en ämnesdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen summativ/formativ bedömning.

I denna kurs diskuterar vi utveckling och bedömning av receptiva och produktiva förmågor i ett andraspråk från nybörjarnivå till avancerad nivå relaterat till elevens ålder. Kursen behandlar även redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andrapråksutveckling, kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling. Vidare behandlas hur bedömning av andraspråksutveckling och olika skalor för bedömning, såsom Bygga svenska, kan användas i formativa syften samt i kollegialt bedömningsarbete. Uppgifter i kursen knyts till deltagarnas verksamhet, och målet är att deltagarna efter kursens slut ska kunna planera och genomföra bedömning och undervisning utifrån flerspråkiga elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och andraspråksutveckling.

Anmälan

Anmälan är öppen från 3 maj till 30 juni 2021. Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten och mejla den till anm.susa@su.se senast den 30 juni.

Anmälningsblankett NSS10U (39 Kb)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker via nätbaserade träffar och digital lärplattform. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt och en förutsättning för examination i kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • muntlig redovisning,
  • individuella skriftliga uppgifter,
  • hemtentamen.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Länk till kursens schema publiceras här senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »