Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Hälsokommunikation

Kursen behandlar hälsokommunikation som praktisk verksamhet med särskilt fokus på kommunikation inom hälsoområdet som riktar sig till större målgrupper, främst via massmedier samt myndigheters och andra organisationers informationskampanjer.

Kursen introducerar teorier om strategisk kommunikation som medel för lärande inom olika målgrupper, samt diskursteoretiska perspektiv för att analysera och kritiskt granska hälsobudskap i olika medier utifrån ett kritiskt pedagogiskt perspektiv. I kursen ingår ett praktiskt moment där kursdeltagarna får arbeta med att formulera ett hälsobudskap som anpassas efter ett visst medium och en tänkt målgrupp.