Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ledarskap och projektledning

I kursen presenteras teorier, begrepp och föreställningar om ledarskap inom projektledning utifrån olika teoretiska perspektiv. Särskilt fokus ligger på hur ledarskap kan fungera hälsopromotivt inom ramen för projektledning och bidra till att främja projektdeltagares hälsa.

Kursdeltagarna får även använda aktuella teorier om ledarskap för att analysera, reflektera över och kritiskt granska framställningar av ledarskap i ett empiriskt material.