Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ledarskap och projektledning

 • 7,5 hp

I kursen presenteras teorier, begrepp och föreställningar om ledarskap inom projektledning utifrån olika teoretiska perspektiv. Särskilt fokus ligger på hur ledarskap kan fungera hälsopromotivt inom ramen för projektledning och bidra till att främja projektdeltagares hälsa.

Kursdeltagarna får även använda aktuella teorier om ledarskap för att analysera, reflektera över och kritiskt granska framställningar av ledarskap i ett empiriskt material.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Christine Bendixen: christine.bendixen@su.se

  Utbildningsadministratör

  Peter Skoglund: peter.skoglund@edu.su.se