Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar

Den här kursen introducerar grundläggande begrepp gällande AI och big data, och ger en översikt av tillämpningar inom det folkhälsovetenskapliga området.

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle.

Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv har framväxten av nya teknologier och den alltjämt ökande digitaliseringen stor potential att stärka det preventiva och hälsofrämjande arbetet – genom att exempelvis förutse epidemier, förbättra sjukdomsdiagnostik och skräddarsy hälsoråd och behandlingar. Kopplat till användningen av AI och big data finns det dock många viktiga utmaningar, inte minst när det gäller etik, jämlikhet och demokrati.

Den här kursen introducerar studenten till grundläggande begrepp gällande AI och big data, och ger en översikt av tillämpningar inom det folkhälsovetenskapliga området.

Kursen syftar vidare till att fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på etiska dilemman och konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar
Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar. Bild: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via lärplattform (t.ex. inspelade föreläsningar och quiz) och gruppdiskussioner. Därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen sker helt på distans utan fysiska träffar.

  Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning PH26G1 Sommarterminen 2022 (136 Kb)

  Kursansvarig

  Ylva B Almquist

  Examination

  Kunskapskontroll och examination

  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest samt en individuell inlämningsuppgift.

  Examinationen sker på svenska.

  Mer information om flervalstestet och inlämningsuppgiften, samt betygskriterier, hittar du i kursbeskrivningen (ovan under rubriken Undervisning).

  Examinator

  Ylva B Almquist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 23 - 31, 2022.

  Registrerade studenter kommer åt detaljerat schema för denna kurs i Athena.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Studentkontakter

  Vi är här för att hjälpa dig med dina frågor före, under och efter dina studier vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

  Studievägledare
  Utbildningsadministratör
  Studierektor, grund- och avancerad nivå