Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Typografi

Ämnet Typografi handlar om att med hjälp av bokstävers utformning och arrangemang sinsemellan visualisera kommunikationsidéer.

Kursen Typografi ger en introduktion till hur detta har gjorts under typografins historia, hur idéer visualiseras genom gestaltnings- och designprocessens olika stadier, hur typografin framträder och anpassas till olika medier och hur den utnyttjas inom visuellt identitetsbyggande och grafisk profilering. Detta genom att göra studenten förtrogen med grundläggande teoretiska begrepp, modeller och metoder inom Typografi samt ämnets historiska utveckling.

Målet är vidare att studenten efter kursen ska kunna analysera typografiska lösningar samt ha en grundläggande förståelse för hur de teoretiska kunskaperna kan tillämpas i tillämpad typografi. Centrala teman är typografins ändamålsenlighet, tekniska tillgänglighet, idéhöjd och funktionalitet i det givna sammanhanget.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift 1.
  3. Gruppuppgift 2.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: Niklas Bondesson
  och Arina Stoenescu