Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konsumtion, kultur och kommers

 • 7,5 hp

Denna kurs tar upp kommersiella och kulturella perspektiv på konsumtion. Kursen ger ett övergripande perspektiv och en teoretisk förståelse för konsumtion, konsumenter, varumärken och konsumtionssamhället.

Kursen behandlar konsumtionssamhällets karaktär och baksidor samt hållbarhetsöverväganden som är viktiga för dagens konsumenter.

Reklam och marknadsföring är i dag integrerad i företagens totala värdekedja, vilka utgörs av strategier för att koppla sina varumärken till konsumenten och kulturellt meningsfulla konsumtionssammanhang.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är engelska.

  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Grupprojekt och presentation.
  3. Närvaro och deltagande.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Christina Gabrielsson
  Kursansvar: Anna Broback