Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kommunikation: strategiska och kulturella perspektiv

Kursens syfte är å ena sidan att fördjupa kunskapen om grundläggande modeller och teorier inom kommunikationsområdet, framförallt som medel och resurser inom såväl samtidskulturen som näringslivet. Å andra sidan är syftet att presentera och kritiskt reflektera över typiska och centrala empiriska manifestationer av marknadskommunikation.

Marknadsföringskommunikation är en samverkan mellan olika publikgrupper och organisationer med affärsändamål. Marknadsföringskommunikation förekommer emellertid också i ett samhälle och det är förankrat i värderingar, kultur och sociala kategorier. Marknadsföring och strategisk kommunikation både påverkar men påverkas också av kulturella krafter samt av grunden för kommunikationsvetenskap.

Kommunikationskursen introducerar en student till de grundläggande teoretiska begreppen i kommunikation och tillämpningen av dessa huvudmän till effektiv marknadsföringskommunikation. De konceptuella bakgrunden som introduceras under kursen kommer att användas för att problematisera och kritiskt analysera
olika fenomen, tendenser och förändringar i det moderna samhället, kulturen och verksamheten.
 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell 26-timmars hemtenta.
  2. Grupparbete.
  3. Fyra individuella papers.
  4. Närvaro och deltagande på seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Natalia Tolstikova