Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Varumärken och varumärkesstrategiskt arbete

Kursen behandlar fenomenen varumärken och varumärkesstrategiskt arbete. Dessa fenomen har sitt ursprung i näringslivet men har sedan spridits till andra sfärer och påverkar nu samhället som helhet.

Företagens varumärkesstrategiska arbete är en av de centrala aspekterna av marknadsföringspraktiken. Det syftar till att bygga varumärkens värde med hjälp av modeller som varumärkes-DNA, varumärkesidentitet, varumärkesimage och varumärkeskapital. Samtidig är inte företagens varumärkesstrategiska arbete den enda faktor som avgör varumärkens betydelser och värden utan detta förhandlas också bland konsumenter och andra intressenter.

I kursen introduceras studenterna till de processer genom vilka varumärkens betydelser och värden skapas, inte bara utifrån företagens utan också konsumenternas perspektiv samt utifrån kulturella och kritiska perspektiv.

Några av de ämnen som diskuteras under kursen är varumärkesstrategiskt arbete, varumärkeskapital, varumärkens värde, varumärkesbetydelse och samskapande, varumärkesautenticitet och kritiska perspektiv på varumärken.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen: examinerar lärandemål 1–5; utgör 60% av total kurspoäng.
  2. Grupparbete: organisera och leda seminariediskussioner, examinerar lärandemål 1- 5; utgör 20% av total kurspoäng.
  3. Korta individuella inlämningsuppgifter: examinerar lärandemål 1–5; utgör 10% av total kurspoäng.
  4. Aktivt deltagande i seminarier: examinerar lärandemål 1-5; utgör 10% av total kurspoäng.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Susanna Molander