Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetod och statistik, 2

Kursen syftar till att ge en förberedelse inför genomförandet av självständigt vetenskapligt arbete.

Kursen aktualiserar och fördjupar kunskaper om samt färdigheter i forsknings- och undersökningsmetoder i psykologin. I detta ingår såväl kvantitativa- som kvalitativa analyser, samt ytterligare kunskaper som är nödvändiga för ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till psykologiämnet.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Forskningsmetod och statistik, 2, 4,5 hp, VT 2023 (192 Kb)

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier där teoretiska genomgångar varvas med praktiska tillämpningsövningar.

  All undervisning är obligatorisk.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • kritisk granska och reflektera över vetenskapsteoretiska antaganden och förutsättningar inom psykologin.
  • utifrån en given frågeställning välja och kritiskt beakta lämplig forskningsdesign.
  • välja och tillämpa de vanligaste statistiska analysmetoderna inom psykologin.
  • välja och tillämpa vanliga kvalitativa analysmetoder.
  • på vetenskaplig grund ta ställning till erhållna resultats värde.
  • kritiskt analysera och granska andras val av metod, analysmetod och erhållna resultat.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen i vetenskaplig metod samt i statistik, genom deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen samt genom deltagande i seminarier där förberedda arbetsuppgifter presenteras och diskuteras.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet