Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Familjens psykologi

Kursen utgör en teoretisk fördjupning inom psykologisk utredning och behandling av barn och ungdomar med särskilt fokus på olika aspekter av familjen som ett viktigt sammanhang för den aktuella åldersgruppen.

Betydelsen av familjen som kontext för barn och unga belyses genom olika undervisningsmoment, till exempel genom arbete med fall i utredning och behandling och föreläsning om våld i familjen. Kursen ger fördjupade kunskaper av relevans för det framtida yrkesarbetet som psykolog.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Familjens psykologi, 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning inkluderar en blandning av föreläsningar och seminarier.

  Kursen ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler, i övriga fall som läskurs.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redovisa fördjupade kunskaper och färdigheter inom psykologisk utredning och behandling av barn och unga med särskilt fokus på familjen som kontext
  • redovisa och värdera aktuell forskning kring familjen som kontext i relation till utredning och behandling av barn och unga
  • kritisk reflektera över kunskapens bidrag till fältet dels inom forskning men också avseende terapeutisk behandling och klinisk utredning
  • visa förståelse av specifika begrepp inom området.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet