Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Integrativ beteendeterapeutisk parterapi

Kursen ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap avseende den KBT-baserade parterapimetoden Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).

I undervisning presenteras och fördjupas såväl kunskaper som färdigheter i denna metod och dess tillämpningar. Studenten arbetar på egen hand med att tillämpa metoden på fiktiva fall. Kursen examineras genom praktiska rollspel, videoinspelning och –uppspelning av videoinspelningar samt diskussion om rollspelen.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Integrativ beteendeterapeutisk parterapi, 7,5 hp, VT 2022 (188 Kb)

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar och seminarier. Teori varvas genomgående med praktisk träning genom rollspel och andra övningar. Mellan de två sista undervisningstillfällena spelar studenterna själva in ett rollspel där de är terapeuter och använder en specifik IBCT-metod på ett fiktivt par (information om paret tillhandahålls av kursledare).

  Denna kurs ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för IBCT behandlingsformens teoretiska bas, komponenter, förhållningssätt, principer och strategier
  • tillämpa IBCT-metoden genom rollspel som terapeut och relatera upplevelsebaserade övningar till de generella principerna och teorin bakom terapin.
  • analysera denna terapi utifrån såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv
  • redogöra för och värdera aktuell forskning på området i stort.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen samt ett inspelat rollspel/videoinspelning av fiktivt fall parterapi.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Ronald Van den Berg, ronald.van-den-berg@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet